Psicoteràpia de grup


El grup és l’enquadrament terapèutic idoni per recrear i elaborar els conflictes sorgits en la familia, el nostre grup d’origen, i que després es van repetint en altres grups.
La teràpia de grup ajuda a resoldre conflictes i problemes quotidians focalitzant-se en els problemes de relació que són els que ens fan patir. Com podem ajudar a un pacient si ens centrem en els seus símptomes de depressió? Arribariem a un carrer sense sortida. Però què passaria si ens ocupem dels problemes que hi ha a la base de la depressió i que tant contribueixen a empitjorar-la com la dependència, el servilisme, la incapacitat per expressar enfado, al hipersensibilitat al rebuig? Aquestes dificultats tenen a veure amb les relacions, són problemes interpersonals i aqui és on el grup ens ofereix l’escenari idoni per tractar-ho perquè dóna la oportunitat de veure  in situ els efectes del propi comportament en un ambient segur i confiable on es podrà comprendre i ajudar al pacient a observar-se sense jutjar-se  i a poder replantejar-se la seva conducta.
És evident que també en el grup acabarem per ser nosaltres mateixos i per tant ens relacionarem de la mateixa manera en que ho fem fora i és per aquesta senzilla raó que les dificultats, els problemes i les decepcions que ens van portar a consultar es reactivaran dintre del grup. És així com el grup es transforma en una representació en miniatura del món real de cada un dels membres que el conformen i això permetrà comprendre les propies dificultats en “l’aquí i ara” del grup, és a dir, observant i analitzant les interaccions que es donen entre els membres del grup.
A més és el marc ideal per descobrir i practicar noves formes de relacionar-se socialment, en un context nou i segur per assajar altres formes de comportament en un ambient creat justament per això.
           
Partint de la premisa que els símptomes provenen de bloqueigs en els sistemes de comunicació amb els altres (des de la comunicació més primerenca mare-nadó a comunicacions més sofisticades entre els diferents membres de la familia) i que acaben per convertir-se en un bloqueig intrapsíquic, el que cal és restaurar la comunicació. Així doncs el simple fet de poder comunicar-se amb altres persones de forma sincera ja serà el primer factor terapèutic del grup.

Com més pot ajudar la participació en un grup?
·         Ajuda a descobrir noves formes de relacionar-se amb els demés.
·         Augmenta el sentiment d’autoeficàcia i millora l’autoestima.
·         Ofereix la sensació de suport.
·         Permet disminuir la sensació d’aïllament i soledat tan freqüent en algunes persones.
·         Reconforta veure que es pot ser de gran ajuda als altres.
·         Ajuda a descobrir que no som tan diferents ni estem tan sols, i això dóna  seguretat.
·         Permet assajar noves formes d’afrontar la vida i els problemes quotidians amb l’aportació de la resta de membres del grup i la guía del terapeuta.
·         Permet millorar l’autoconsciència i promou el creixement i desenvolupament  personal.

Preu per sessió: 25 euros

No hay comentarios:

Publicar un comentario