miércoles, 2 de marzo de 2011

Psicoteràpia individual

Existeixen diferents maneres d’orientar la psicoteràpia que tenen a veure amb diferents concepcions de l’ésser humà. Personalment treballo des d’una òptica dinàmica per comprendre a la persona (òptica que contempla l’existència de l’inconscient i busca comprendre les ansietats de fons i les defenses que es posen en joc. Es treballa bàsicament amb la relació i les emocions per promoure canvis) i després adapto la tècnica d’intervenció en funció de les necessitats i del moment en què es troba la persona. Entenc la psicoteràpia com un procés on a través de la relació pacient-terapeuta es poden reviure antics conflictes, maneres de relació instaurades en el pacient que són la font de patiment actual i que a través de la visió comprensiva i tolerant del terapeuta i a través de la relació de respecte que s’estableix permet que es pugui pensar a propòsit dels sentiments que van apareixent. Amb aquesta nova experiència de relació el pacient anirà trobant-se amb noves emocions que podrà anar incorporant/integrant en la seva persona promovent canvis en les seves relacions, en la seva manera de sentir, etc.
A més incorporo tècniques de Psicología Avançada com ICV (Integració del Cicle Vital), TIC (Tècniques d'Integració Cerebral), EFT (Emotional Freedom Technique) i Mindfullness per tractar traumes, dols, trastorns d'angoixa, separacions, etc que permeten avançar més ràpidament,  incidint directament en les xarxes neuronals reconfigurant el cervell i modificant el record traumàtic. L'efecte és l'eliminació de la simptomatología fisiològica i la recuperació del benestar.
Per a més informació veure "Tècniques".

Preu per sessió: 70 euros.No hay comentarios:

Publicar un comentario